Smygu a Llygredd Plastig

Bonion sigaréts yw’r math o sbwriel sy’n cael ei daflu fwyaf yn y byd ac ar draws y Deyrnas Unedig yn unig, amcangyfrifir bod 0 o dunelli o sbwriel cysylltiedig â smygu’n cael eu taflu pob dydd.
Yn 2018 cafwyd hyd i fonion sigaréts ar 0 % o strydoedd Cymru.

 

Mae llawer o’r bonion sigaréts sy’n cael eu taflu ar y stryd yn syrthio i lawr draeniau ac yn y pen draw yn mynd i’r dyfrffyrdd a’r môr.

Yn groes i’r gred gyffredin, nid yw bonion sigaréts yn fioddiraddadwy. Mae plastig ynddyn nhw a gallan nhw aros yn yr amgylchedd am hyd at 15 mlynedd.

Mewn hidlyddion sigaréts ceir cynhwysion cemegol niweidiol gan gynnwys arsenig, plwm a nicotin sy’n llygru ein dyfrffyrdd ac mae’r gwenwynau yng ngweddillion tybaco’n creu perygl i anifeiliaid sy’n eu llyncu.

DIWRNOD DIM SMYGU


I nodi Diwrnod Dim Smygu 2019 comisiynodd ASH Cymru yr artist o Gymru, Nathan Wyburn, i greu portread o Syr David Attenborough, wedi’i wneud o fonion sigaréts a gasglwyd ar draethau yng Nghymru.

Nod y portread oedd codi ymwybyddiaeth o effaith sbwriel sigaréts ar yr amgylchedd a chafodd ei ddadorchuddio yn Ysgol Gynradd Ynys y Barri lle rhoddodd Cadwch Gymru’n Daclus sgwrs ar sbwriel i’r disgyblion cyn dechrau ar sesiwn casglu sbwriel.

Llenwodd y plant eu bagiau â sbwriel plastig a bonion sigaréts ar eu ffordd i draeth Ynys y Barri. Ffilmiwyd eu gweithgareddau gan ITV Cymru, a ddangosodd adroddiad ar ein digwyddiad ar ei raglen newyddion y noson honno.

Cigarette butts are the most littered item in the world
Cigarette butts are the most littered item in the world

Lawrlwytho a rhannu

Hoffem i sefydliadau ac unigolion rannu ein neges amgylcheddol ar y cyfryngau cymdeithasol ac mae gennym amrywiaeth o graffigau isod y gallwch eu lawrlwytho.

smoking and plastic
cigarette butts in the ocean
cigarette butts and the planet
cigarette most littered item in Wales

Helpa Fi i Stopio yn gwasanaeth GIG am ddim yng Nghymru. Rydyn nhw’n cynnig cymorth grŵp neu yn unigol. Yn rhai ardaloedd, rydyn nhw’n cynnig gwasanaethau wedi teilwra i smygwyr sy’n feichiog.

Ewch i: helpafiistopio.cymru

Neu tecstiwch: HMQ i 80818

0800 085 2219