COST O SMYGU

Os ydych chi’n smygwr, fe wyddoch pa mor ddrud yw smygu! Dychmygwch beth allech chi ei brynu gyda’r holl arian yna. Gall rhywun sy’n smygu dim ond pum sigarét y dydd arbed mwy na £637 dros flwyddyn! Beth fyddech chi’n ei brynu?

Faint allech chi ei arbed pe baech chi’n rhoi’r gorau i smygu am flwyddyn?

cost-of-smoking

am wythnos

£ 0

Mae peidio â smygu am wythnos yn golygu eich bod dros y gwaethaf. Dathlwch eich camp trwy fynd â’ch teulu allan am ginio moethus!

20 y dydd

cost of smoking

am fis

£ 0

Dim ond mis ar ôl rhoi’r gorau i smygu, mae’ch corff a’ch waled yn diolch ichi. Gyda’r arian hwn, gallwch brynu peiriant golchi newydd sbon neu dalu am ddau ddiwrnod mewn parc pleserau, gan gynnwys gwesty, i’r teulu!

stop smoking and save money

am flwyddyn

£ 0

Rhyw 20% o incwm o £16,000 yw hwn. Gyda’r arian rydych wedi’i arbed trwy roi’r gorau i smygu, gallech gynllunio taith gyffrous i ddau. Ydych chi erioed wedi ystyried mynd i Mecsico, yr Unol Daleithiau neu India?

bumper-car-2369930_1920

10 y dydd

how-can-you-save-by-not-smoking

am fis

£ 0

Gall rhoi’r gorau i smygu 10 sigarét y dydd am fis arbed digon o arian ichi brynu beic newydd sbon! Bydd ymarfer corff hefyd yn eich helpu i gael gwared ar yr ysfa i smygu. Lladd dwy frân â’r un ergyd!

am flwyddyn

£ 0

Mae smygu wir yn costio llawer iawn! Yn lle gwario arian ar sigaréts, gallech gynilo a dathlu’ch blwyddyn gyntaf o fod yn ddi-fwg trwy fynd ar wyliau gwych. Neu brynu car newydd i deithio ynddo yn y dyfodol!

cost-of-smoking

Beth am gost smygu rôlis am flwyddyn?

5 y dydd

£ 0

Er bod smygu rôlis yn llai drud, gall losgi twll yn eich poced o hyd dros amser. Am hyn, gallech dalu am arhosiad mewn gwesty 5 seren yn Llundain i’r teulu – gan gynnwys tocynnau i sioe yn y West End!

10 y dydd

£ 0

Gallech fwynhau penwythnos perffaith yn Disneyland Paris i’r teulu cyfan! Gan gynnwys teithiau awyr, cludiant, gwesty a thocynnau i’r parc.

20 y dydd

£ 0

Ar ôl blwyddyn o fod yn ddi-fwg, beth am ddathlu ar lethrau eira’r mynyddoedd? Am hwn, gallech dalu am wyliau sgïo gyda llety a rhai prydau i’r teulu yn Alpau Ffrainc!

how much can you save by quitting smoking
how much can you save by quitting smoking
how much can you save by quitting smoking
how much can you save by quitting smoking
how much can you save by quitting smoking
how much can you save by quitting smoking
how much can you save by quitting smoking
how much can you save by quitting smoking
how much can you save by quitting smoking you save by quitting smoking
how much can you save by quitting smoking you save by quitting smoking
how much can you save by quitting smoking
how much can you save by quitting smoking
how much can you save by quitting smoking