In Press Release Welsh

Bydd cŵn arbenigol sy’n gallu darganfod tybaco anghyfreithlon yn gweithio ar strydoedd Caerdydd y Dydd Gwener yma (4 Mawrth) i annog pobl i ymuno â’r ymgyrch yn erbyn tybaco anghyfreithlon yng Nghymru.

Mae tybaco anghyfreithlon yn accowntio am 15% o’r marchnad tybaco yng Nghymru, sydd yn yr uchaf yn y DU. Mae’r cynhyrchion rhad yma yn gwneud e’n haws i bobl ifanc dechrau ysmygu, oherwydd mae’n cael ei gwerthu at prisiau arian poced gan droseddwyr sydd ddim yn cael ots am ddeddfau ar oedran o brynu.

Illegal Tobacco

Fel rhan o’r gweithgareddau Diwrnod Dim Smygu, mae ASH Cymru yn mynd i ymuno Scamp, Phoebe a Yo-Yo at yr Uned Symudol Tybaco Anghyfreithlon ar cyffordd Stryd Frenhines a Ffordd Churchill (tu fas mynedfa y Canolfan Capitol).

Mae’r cŵn, sydd i gyd wedi cael eu achub, wedi helpu swyddogion ffeindio miloedd o bunoedd o tybaco anghyfreithlon, sydd yn aml tu ôl waliau neu llefydd cuddiedig arall.

O ymchwil ASH Cymru yr ydyn ni’n gwybod fod gwybodaeth ar le mae tybaco anghyfreithlon yn cael ei gwerthu yn aml yn dod o aelodau y cymuned. Mae’r Uned Tybaco Anghyfreithlon yn helpu’r cyhoedd adnabod tybaco anghyfreithlon, beth mae’n edrych fel a’r peryglon.

“Mae pob engraifft o dybaco yn niweidiol, ond mae tybaco anghyfreithlon yn peryg ychwanegol i ein plant a cymunedau, oherwydd mae e’n cael ei gwerthu gan troseddwyr heb ots am rwystrau ar oedran.

“Ni’n gwybod o ein ymchwil fod 15% o ein holl marchnad tybaco yng Nghymru  yn anghyfreithlon wedi ei cymharu a canoliad o 9% am y DU.

“Nid yn unig ydyn ni’n siarad am siopau, efo pobl ifanc yn mwy tebygol o ymweld â “fag-houses” i brynu sigarets neu tybaco i rolio. Hyn yn golygu fod y plant yma yn gallu cael cysylltiad gyda oedolion sydd hefyd yn gwerthu alcohol heb trwydded, cyffuriau, neu y gall cymryd mantais ohonyn nhw yn rheolaidd.

“Mae’r rhan fwyaf o oedolion sy’n ysmygu yn dechrau o dan yr oedran cyfreithlon, mae’r argaeledd o dybaco anghyfreithlon rhad yn rhoi’r cyfle i blant dechrau arfer hir-dymor, peryglus. Os ydych chi’n gwybod lle mae’n cael ei gwerthu, plîs ewch i’r awdurdodau cywir heddiw.”

Suzanne Cass, Prif Gweithredydd o ASH Cymru

Gwerthu tybaco anghyfreithlon yn trosedd difrifol sy’n gallu arwain at dirwy mawr neu carchariad. Unrhyw un sydd yn cael gwybodaeth ar dybaco anghyfreithlon yn gallu adroddi arno trwy galw’r Hotline Tybaco Anghyfreithlon ar 0300 999 0000 neu trwy cysylltu a’r Department Trading Standards lleol.

Illegal Tobacco
Illegal Tobacco

Leave a Comment