MAE 15% O’R HOLL DYBACO SY’N CAEL EI WERTHU YNG NGHYMRU’N ANGHYFREITHLON

Felly mae miliwn o sigaréts anghyfreithlon yn cael eu smygu pob dydd

Mae 400,000 llai o ysmygwyr yng Nghymru ers 1976

Rydym yn gweithio i godi ymwybyddiaeth o effeithiau smygu ar iechyd a’i effeithiau cymdeithasol ac economaidd trwy:

 Adeiladu Partneriaethau

Adeiladu Partneriaethau

Rydyn ni’n cydweithio’n agos â chyrff iechyd blaenllaw eraill a’n chwaer sefydliadau ar draws y Deyrnas Unedig.

Ymchwil a Pholisi

Ymchwil a Pholisi

Rydyn ni’n ymchwilio i effeithiau smygu ar iechyd, ac effeithiau cymdeithasol ac economaidd smygu ac yn cynnig cyfeiriad a arweinir gan dystiolaeth.

Helpu i Roi'r Gorau i Ysmygu

Rydyn ni’n gael gymuned ddi-dâl ar-lein, sy’n cynnig cyngor cyfeillgar, awgrymiadau atal a chymhelliant dyddiol.

blue-buttons-02

Ymgyrchu dros Iechyd y Cyhoedd

Mae pawb yn haeddu byw mewn amgylchedd iach, di-fwg. Mae ein hymgyrchoedd yn arwain y ffordd wrth greu mannau iach yn yr awyr agored a lleihau’r problemau iechyd sy’n gysylltiedig â smygu a defnyddio tybaco.

rawpixel-480209-unsplash

Babi a Fi Di-Fwg

steven-libralon-570406-unsplash

Cartrefi Di-Fwg

qtq80-l52Pqa

Chwaraeon Di-Fwg

img_1265

Prifysgolion Di-Fwg

Cael newyddion am ein hymgyrchoedd diweddaraf

Newyddion a Diweddariadau

Tweets

  • Talks about drinking alcohol and eating disorders from  @DrJacintaTan  and Gemma Johns, plus obesity from… https://t.co/UF4sYsVyqA 10 minutes ago
  • We’re at #ACConf2019, Alcohol Change UK’s annual conference in Wrexham, with the subject ‘Alcohol and everything el… https://t.co/EaONN6NWJ2 2 hours ago