Gwnewch wahaniaeth ac ymunwch â ni

Ysbrydoli a chymryd rhan

mewn partneriaethau arloesol

Ein Rhwydweithiau Proffesiynol

Rydyn ni arwain grwpiau gweithredu Rhwydwaith Tybaco neu Iechyd Cymru a Chynghrair Rheoli Tybaco Cymru a rydym hefyd yn aelodau o’r Smokefree Action Coalition (SFAC) a arweinir gan ASH Lloegr ar lefel y Deyrnas Unedig.

Rhwydwaith Tybaco neu Iechyd Cymru

Os ydych chi’n unigolyn sy’n gweithio ym maes rheoli tybaco, neu sydd â diddordeb ynddo, mae croeso i chi ymaelodi â Rhwydwaith Tybaco neu Iechyd Cymru (WTHN). Mae’r Rhwydwaith yn cyfarfod deirgwaith y flwyddyn ac fe gewch wybod yn rheolaidd am newyddion ac ymchwil ym maes rheoli tybaco. Nid oes cost yn gysylltiedig ag ymaelodi â’r rhwydwaith hwn.

Cynghrair Rheoli Tybaco Cymru

Os oes gan eich sefydliad ddiddordeb mewn gweithio gyda ni ar faterion ymgyrchu ym maes rheoli tybaco, mae croeso i chi ymaelodi â Chynghrair Rheoli Tybaco Cymru.

Smokefree Action Coalition (SFAC)

Smokefree Action Coalition (SFAC). Grŵp mawr o sefydliadau o bob rhan o’r Deyrnas Unedig sydd wedi ymrwymo i hybu iechyd y cyhoedd yw SFAC.

Ein Prosiectau a’n Partneriaethau

Rydyn ni’n gweithio mewn partneriaeth â nifer o sefydliadau ar brosiectau ac ymyriadau ymchwil ym maes iechyd y cyhoedd. Mae croeso ichi gysylltu â ni i drafod eich syniadau o ran ymchwil a phartneriaeth ym maes rheoli tybaco.

Cadwch y wybodaeth ddiweddaraf am y newyddion diweddaraf a rheoli tybaco:

Y Newyddion Diweddaraf