Swyddi a Gwirfoddoli

Cyfle i gefnogi ein symudiad at Gymru Ddi-fwg

Gweithio gyda ni

Os oes gennych ddiddordeb mewn gweithio i leihau’r niwed mae smygu a thybaco’n ei achosi mewn amgylchedd creadigol ac amrywiol, gallech ymuno â’n tîm.

Swyddi gwag cyfredol

Nid oes gennym swyddi gwag ar hyn o bryd.

Ash Wales

Gwirfoddoli gyda ni

Mae ASH Cymru’n croesawu gwirfoddolwyr. Rydyn ni’n chwilio’n arbennig am wirfoddolwyr â diddordeb mewn iechyd, ymchwil, marchnata neu ddylunio graffig.

Mae gennym bartneriaeth barhaus gyda UNA Exchange a phob blwyddyn rydyn ni wrth ein bodd i gefnogi gwirfoddolwr ar leoliad 11 mis trwy Wasanaeth Gwirfoddol Ewrop.

Os oes gennych ddiddordeb mewn gwirfoddoli gyda ni, anfonwch neges e-bost neu ffoniwch 029 2049 0621.

ashwalesrwcmd_235

Cadw i fyny gyda’r newyddion a’r cyfleoedd gwaith diweddaraf