Ymchwil, adroddiadau

& taflenni ffeithiau

Mae ein ymchwil, adroddiadau a taflenni ffeithiau ymdrin ag amrywiaeth enfawr o bynciau ac ymchwil sy’n ymwneud â thybaco, i gyd mewn fformat PDF sy’n hawdd ei ddefnyddio.

Mae’r taflenni ffeithiau hyn wedi cael eu llunio gan dîm Ymchwil a Pholisi ASH Cymru ac maent wedi’u seilio ar dystiolaeth ymchwil gyhoeddedig.

YouGov

Agweddau at Reoli Tybaco yng Nghymru

E-Sigaréts

a Phobl Ifanc

ASH Wales - British Medical Association’s New Position on E-Cigarettes